חיפוש

היתרי בנייה על אילו חלקים בבית צריך להוציא היתר כאשר רוצים לשפץ ולהרחיב

שיפוצים בבית או בעסק הם במרבית המקרים עבודה פנימית, שאיננה אמורה להשפיע הן על המראה החיצוני של המבנה והן על החלוקה הפנימית בתוכו. בסך הכל, השיפוצים אמורים להחזיר את הבית או את המבנה למצבו הקודם, תוך שהתקלות שנוצרו בתקופות קודמות יתוקנו והמבנה ישוב להיות איכותי וראוי למגורים או לעבודה. עם זאת, יש מקרים שבהם נוצר הצורך בהשגת היתרי בנייה מהעירייה או הרשות המקומית. מהם היתרי בנייה? באילו מקרים נדרשים היתרי בנייה בתהליך שיפוץ מבנה?

עט יושב על תוכניות היתרי בנייה

מהם היתרי בנייה ומתי הם נדרשים

היתר בנייה, ,או רישיון בנייה, הוא מסמך שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה ברשות המקומית, מעניקה עבור כל עבודת בנייה של מבנה חדש, הריסת מבנה חדש, הרחבת מבנה או שינוי כל שהוא במקרקעין. למעשה, כל מבנה קיים, עומד על תילו בזכות היתר בנייה שניתן לו בעבר. המבנה חייב להתאים להיתר הבנייה ולא לחרוג ממנו. רק לפני זמן קצר, נהרס קומפלקס מבנים שנבנה בצומת ירקונים, כיוון שכל המבנים הבנו שלא כחור ובהעדר היתר בנייה. סכומי עתק ירדו לטמיון, רק כי מישהו האמין שיוכל לזכות בהיתר בנייה בדיעבד.

את הבקשה לקבלת היתר בנייה מגיש האדריכל, האמון גם על הגשת תוכנית הבנייה, היא הגרמושקה המפורסמת. כמובן שצריכים להיות מעורבים בתוכניות הבנייה כל הקבלני משנה כמו קבלני איטום, קבלן הטיח ועוד. היתר הבנייה כאמור ניתן לאחר שיקול דעת ובהתאם לתוכניות הקיימות לבניין בעיר או ביישוב. ההיתר ניתן לאחר שנלקחו בחשבון כל השיקולים, העירוניים והפרטיקולאריים כאחד, ולאחר שהוועדה החליטה שתוכנית הבנייה עומדת בכל אמות המידה הנדרשות.

 

היתרי בנייה בתהליך שיפוץ מבנה

לכאורה, עריכת שיפוצים במבנה איננה דורשת קבלת היתר בנייה. זאת, כיון שבמרבית המקרים מדובר על טיפול במבנה ותיקון פגמים שהצטברו בו עם השנים. עם זאת, יש מקרים שגם שיפוץ מבנה חייב לקבל היתר בנייה. להלן יובא חלק מהמקרים שבהם היתר בנייה מתחייב.

שינויים בשלד הבניין: שינויים בשלד המבנה, בין אם מדובר בבית פרטי או בבניין, מחייבים קבלת היתר בנייה מתאים (אילו היתרים צריך כדי להוציא מרפסת בדירה קומה 2). מדובר לרוב בשיפוצים המבוצעים על ידי כלל הדיירים. עם זאת, אלו יכולים להיות שיפוצים פרטיים, שכלולה בהם תוכנית לשינוי גודל הנכס על חשבון הרכוש המשותף

שינוי בגודל הדירה: הרחבת דירה, הן על חשבון דירות אחרות במבנה והן על ידי תוספת אקטיבית לשטח, מחייב קבלת היתר בנייה. מכך משתמע למעשה, שגם הוספת פרגולה לדירה עלולה להיחשב הרחבה, והיא מחייבת לקבל היתר בנייה.

הקמת גדר גבוהה? הקמת גדר עד גובה 1.5 מטרים פטורה מהיתר. ואולם הקמה של גדר גבוהה יותר, תחייב היתר בנייה. התקנת שער חשמלי, גגון או סככה בגודל קטן, אינם מחייבים קבלת היתר בנייה.

שינוי משמעותי במבנה הפנימי בדירה: שינוי משמעותי במבנה הפנימי בדירה, בעיקר אם הוא כרוך בשבירת קיר מרכזי, מחייב לקבל היתר בנייה. זאת, עקב ההשפעה שיכולה להיות לשנוי כזה על החוזק והשרידות של המבנה. למרבה הצער, לא מעט אסונות אירעו בעקבות עריכת שינויים פנימיים משמעותיים ללא היתר בנייה.

אולי תאהבו גם את