חיפוש

האם החוק עבירות זנות חל על נשים וגברים כאחד?

המקצוע העתיק בעולם משויך במידה מסוימת של טעות לנשים בלבד. אמנם, ניתן להניח שישנן יותר נשים שעוסקות בזנות מאשר גברים ואולם, גם גברים עוסקים בזנות ויש לציין, גם במקרה שלהם זה בניגוד לחוק. לאחרונה, החליטה מדינת ישראל לחוקק חוק חדש בנוגע לזנות ולהחיל את האשמה על צרכן הזנות. כלומר, אדם שייתפס צורך שירותי זנות, יועמד לדין במסגרת חוק הזנות ויוכל אף להיכנס לתקופה קצרה בבית הסוהר.

 

מטרת התיקון החדש לחוק הזנות

מדינת ישראל החליטה לנסות ולהילחם בתופעת הזנות וכדי לצמצם את התופעה, הוחלט להוסיף לחוק הזנות גם את צרכן הזנות כנאשם במעשה. הדבר נעשה מתוך מחשבה שאם צרכן הזנות יחשוש להיתפס בידיעה שהוא יכול אפילו לרצות זמן מאסר, הוא יוותר על צריכת השירות. החוק הנו הוראת שעה לזמן קצוב של חמש שנים, במהלכן תיבדק השפעת החוק על התופעה וייבחנו הוצאות אכיפתו.

 

האוכלוסיות שנכללות במעגל הזנות

המחוקק הישראלי בחר להרחיק לכת עם חוק איסור צריכת זנות וקבע, שהאוכלוסיות שנכללות במעגל הזנות הן: נשים, גברים, טרנסג'נדרים וקטינים. כלומר, אין החוק עושה הפרדה מגדרית מכל סוג וענין בנוגע לצרכני הזנות ואלה שעוסקים בזנות. לכן, במידה והנכם חשודים במתן שירותי זנות או בצריכת זנות, קבלו מיד ייעוץ מעורך דין פלילי.

 

מהי הגדרת מעשה הזנות על פי החוק?

החוק בישראל מגדיר את מעשה הזנות בצורה הבאה: מגע מיני המתבצע בתמורה לתשלום, בין אם תשלום בכסף ובין אם תשלום שווה ערך כסף. התשלום חייב להיות בזיקה ישירה למגע המיני. המחוקק נתן דעתו גם בנושא המקום בו מתקיים מעשה הזנות וקבע, מקום המשמש לזנות יכול להיות כל סוג של מבנה סגור או לחלופין גם כלי רכב, או כלי שיט.

 

דירוג מעשה הזנות

על אף קשיחותו של התיקון לחוק, החליט המחוקק לייצר מדרג של מספר עבירות, בין אחת לשלוש, עבירות שיבוצעו בזמן קצוב של שלוש שנים, כשרק לאחר העבירה השלישית יועמד צרכן הזנות לדין ויהיה חשוף למאסר בפועל. לאחר עבירה ראשונה יקבל צרכן המין קנס מנהלי של 2000 שקלים, לאחר עבירה שנייה יקבל קנס מנהלי של 4000 שקלים וכאמור, לאחר עבירה שלישית יועמד לדין ויהיה תחת סכנת מאסר.

 

תפיסת החוק – זנות איננה בחירה אלא קורבנות

אחד השינויים מרחיקי הלכת של התיקון לחוק הוא בתפיסת מעשה הזנות של מי שהציע את גופו למגע מיני תמורת תשלום. התיקון קובע שמדובר בקורבן עבירה ולא באדם שביצע עבירה ולכן, במידת האפשר, יימנע השוטר שנמצא בשטח בזמן האירוע מלגבות עדות מהעוסק בזנות. במקרה שבו אין די ראיות בשטח לעבירת צריכת הזנות, לא תהיה ברירה וגם העוסק בזנות ייתן עדות מטעמו.

 

לסיכום

חוק עבירות הזנות והתיקון העוסק בצרכן הזנות איננו מבדיל כלל בין גברים ונשים ואף מכליל את מי שמגדיר את עצמו כטרנסג'נדר וקטינים חסרי ישע. אי ההבחנה המגדרית מכניס למעשה כל אדם באשר הוא תחת כנפי החוק.

זְנוּת

אולי תאהבו גם את